پوکی استخوان، علائم و درمان آن

Start listening

در ابن قسمت برنامه، شازیه و خاطره، در مورد علایم و درمان پوکی استخوان معلومات میدهند. آنها راهکارهای مختلف را پیشنهاد مبکنند که میتواند شانس ابتلا به این مرض را به حداقل برساند. آنها همچنان در مورد عادنهای صحبت میکنند که ممکن است یک فرد را به پوکی استخوان مبتلا کند.

Join the discussion