دندان دردی

در این قسمت برنامه، گرداننده برنامه، آزیتا نظیمی همراه با داکتر مژگان در مورد دلایل به وجود آمدن درد دندان صحبت میکند. معلومات ارائه شده در این قسمت برنامه شامل راهکارها برای حفاظت از دندان مخصوصا در زنان باردار و شیرده میباشد. برنامه را بنشوید و نظریات و تجربیات تان را همراه ما شریک نمایید.

Join the discussion