دندان دردی

در این قسمت برنامه، آزیتا نظیمی همراه با داکتر مژگان در مورد دندان دردی و دلایل آن صحبت میکند. داکتر به سوالاتی پاسخ میدهد که ممکن در ذهن همه خانم ها خطور کند، مانند راهکارهای محافظت از دندان در زمان بارداری و شیردهی وعادت های که میتواند به سلامتی و زیبایی دندان های مفید باشد. برنامه را بشنوئید و نظر تان را با ما شریک بسازید.

Join the discussion